Гігієна та санітарія виробництва. Група №16 22.10.2020. Урок №17. Тема. Гігієнічні вимоги до утримання підприємств харчуванняУрок №18. Тема. Санітарно-гігієнічні вимоги до технологічного обладнання, інвентарю і посудуЗавдання: опрацювати подані презентації, скласти конспект.